Citáty

Plodem příliš velké svobody je otroctví.
(Marcus Tullius Cicero)
 
Svět má dostatek pro potřeby každého, ale ne pro nenasytnost každého.
(Mahátma Gándhí)
 
Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.
(Jan Werich)
 
To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.
(Marcus Tullius Cicero)
 
Země je jedním domovem a lidstvo jeho obyvateli.
(Bahá’u’lláh)
 
Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.
(Holbach Paul Henry Dietrich)
 
Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
(Marcus Tullius Cicero)
 
Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.
(Hans Christian Andersen)
 
Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.
(Jaromíra Kolářová)
 
Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.
(Marcus Tullius Cicero)
 
Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu.
(Michel de Montaigne)
 
Jedinou nedokonalostí přírody je člověk.
(N.N.)
 
Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.
(Antonio Gaudí y Cornet)
 
Příroda je stále nekonečně populárnější než dějiny.
(Karel Čapek)
 
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
(Seneca Lucius Annaeus)
 
Je třeba žít ve shodě s přírodou.
(Tacitus Publius Cornelius)
 
Příroda cokoliv říká, je moudré.
(Iuvenalis Decimus Iunius)
 
Když budete hovořit se zvířaty, budou i ona mluvit s vámi a poznáte navzájem jeden druhého. Když si s nimi povídat nebudete, nepoznáte je a toho, co neznáte, se budete bát. Čeho se člověk bojí, to ničí.
(Dan George)
 
Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího.
(Jean Dutourd)
 
Chceš-li dobrou ženu, buď správným mužem.
(Johann Wolfgang von Goethe)
 
Nic nedáváme tak ochotně jako radu.
(François de La Rochefoucauld)
 
Skromnost zvyšuje důstojnost.
(François de La Rochefoucauld)
 
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což sumárně činí dvě osoby.
(Bierce)
 
Všechno, co se shoduje s naším přáním, je pravda. Všechno, co je s ním v rozporu, vyvolává naši zlobu.
(André Maurois)
 
Štěstí plyne z přibližování se k dobrému, k cestě k dobrému.
(Alois Jirásek)
 
K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.
(Edmund Burke)
 
Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
(Benjamin Franklin)
 
V lásce jsme nespravedliví, protože toho druhého pokládáme za dokonalého.
(Jean Paul)
 
Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní.
(Johan Wolfgang von Goethe)
 
Pakliže nás žena miluje, odpustí nám i naše nedostatky, pokud nás nemiluje, neodpustí nám ani naše přednosti.
(Montesquieu)
 
Slabý stát je ohrožením demokracie stejnou měrou jako despotická moc.
(Vladimir Vladimirovič Putin)
 
Peníze člověka nezmění. Umožní mu jen být tím, kdo skutečně je.
(Abe simpson)
 
Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
(Aristoteles ze Stageiry)
 
Pravda Vás může osvobodit, i když s Vámi může zprvu zatřást.
(Jonas Ridderstråle)
 
V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů.
(Publius Cornelius Tacitus)
 
Kdo ztratí důvěru, víc ztratit nemůže.
(Publilius Syrus z Antiochie)
 
Nuda byla na svět přivedena hloupostí. Kdo miluje práci, postačí si.
(Jean de La Bruyere)
 
Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.
(André Malraux)

Jací jsou lidé, taková je i diskuze.
(Karel Marx)
 
Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás skuteční žebráci.
(J.E.D. Esquirol)
 
Bicykel je vynález definitívny a dokonalý.
(neznámý autor)
 
Příroda dala každému člověku právo podílet se rovným dílem na veškerém vlastnictví.
(Gracchus Babeuf)