Tipy a triky

Prodloužení životnosti řetězu

Občas je dobré řetěz obrátit (to znamená ne směr jeho běhu, ale jeho lámaní čili pro lepši pochopení, v podélné ose ho otočit o 180°).

Zdroj: bike


Hranice opotřebení řetězu (měření šuplérou)

Vzdálenost mezi 1. a 11. válečkem řetězu (měřeno otvorovými hroty šupléry) je u nového 119,5 mm; řetěz na výměnu má pak asi o 1 mm více.

Zdroj: bike


Výměna brzdových pák u Magura CLARA

Pozor při výměně (demontáži) brzdových pák kotoučovek Magura CLARA! V návodu totiž není uvedeno, že před demontáží páky je nutné zaaretovat pracovní pístek proti vypadnutí, což způsobí únik hydraulického oleje a zavzdušnění systému. Aretace pístku se provede u brzd modelového roku 2000 vhodným kolíčkem přes otvor nacházející se na spodní části tělesa brzdové páky, u starších typů po odklopení víčka vyrovnávací nádobky přes vpustní ovor.

Zdroj: vlastní zkušenost, výrobce


Označení tuhosti tlumiče

Tvrdost tlumiče je většinou udávána v poundech (librách)/inch (palec) (1 libra = 0,45... kg, 1 palec = 2,54 cm). Pokud je tedy na tlumiči např. číslo 880 znamená to, že je potřeba 880 liber pro stlačení o 1 palec. Čím je tedy číslo vyšší, tím je tlumič tvrdší. Řidčeji je hodnota udávána v N/mm. 880kový tlumič z tohoto příkladu odpovídá potom 155 N/mm.

Zdroj: bike


Opatření proti pískání a skřípání kotoučových brzd

 1. Opatrně rovně obrousit až na kov dosedací plochy třmenu na vidlici nebo rámu
 2. Brzdový třmen nastavit velice přesně rovnoběžně s kotoučem
 3. Pod upevňovací šrouby třmenu vložit podložky
 4. Nanést měděnou pastu na zadní stranu brzdových destiček
 5. Zdrsnit brzdové destičky (ne smirkem!!!)
 6. Kotouče očistit lihem

Zdroj: bike


Opatření proti pískání a ráfkových brzd

 1. Brzdové špalky nastavit lehce šikmo (nejprve musí dosedat jejich přední část)
 2. Odmastit boky ráfku
 3. Zdrsnit brzdové špalky
 4. Paralerogramová véčka předepnout pomocí gumového kroužku
 5. Namazat brzdovou patku měděnou pastou
 6. Vyzkoušet jiné brzdové špalky

Zdroj: bike


Snížení házivosti kotoučové brzdy

Někdy pomůže pootočit brzdový kotouč o několik děr na náboji kola. Dojde tím k překrytí nepříznivých tolerancí těchto komponent při výrobě.

Druhý recept je poněkud drsnější:
Sikovkama nebo francouzským klíčem kotouč s citem přiohneme. V obou případech je nutné nástroj něčím podložit, aby nedošlo k poškození kotouče. Metoda s gumovou paličkou se nedoporučuje hlavně kvůli špatné dávkovatelnosti síly. Magura připouští toleranci v rozsahu 0,2 mm.

Zdroj: výrobce, bike


Stanovení správné výšky rámu

Výška rámu se stanoví podle délky kroku. Nejlépe je postavit se zády ke zdi a změřit výšku od země k hraně tenké knihy, kterou si vložíme mezi nohy a posuneme co nejvýše... Délku kroku v centimetrech pak vynásobíme číslem 0,57. Sportovní bikeři zaokrouhlí vypočtenou hodnotu směrem dolů, turisticky zaměření zase nahoru. Zkušební jízda však měření nikdy nenahradí :)

Zdroj: bike


Rozměry pneumatik

Rozměry pneumatik jsou udávány většinou v palcích (např. 26 × 2,1), kdy první číslo označuje průměr kola a druhé šířku pneumatiky. Vlivem zaokrouhlení jsou však tyto údaje celkem nepřesné. Někdy proto bývá výhodnější sledovat rozměr (hlavně šířku) pneu v milimetrech (např. 47-559), je-li uveden.

Zdroj: bike


Stanovení pákového poměru zadní stavby

Změřit vzdálenost od osy kola k zadní hraně sedla (např. 79 cm). Propérovat tlumič přesně o 1 centimetr a přitom opět změřit vzdálenost mezi sedlem a osou kola (nyní např. 76 cm). Rozdíl tří centimetrů mezi oběma hodnotami znamená pákový poměr 3:1.

Pro snadnější měření vypustit z tlumiče vzduch popřípadě povolit ocelovou pružinu.

Zdroj: bike


Stanovení správné tuhosti pružiny zadního tlumiče

Hmotnost jezdce se vynásobí 4,5 a to celé se vydělí zdvihem tlumiče a vynásobí pákovým poměrem zadní stavby (viz předchozi tip). Výsledkem je obvyklá tuhost pružiny v lb/inch (librách na palec).

Zdroj: bike


Správné nahuštění vzduchových tlumičů

Při sezení na kole v obvyklé poloze v klidu by mělo být propérování obou tlumiču asi 1/10 zdvihu.

Zdroj: cannondale, bike


Čistění brzdových destiček

Čistění brzdových destiček speciálními čističi (pro brzdové systémy motorových vozidel) nelze doporučit. Hayes dokonce před nimi varuje. Přesto je lze v jednotlivých případech (hlavně při potřísnění olejem) s úspěchem použít. Například u destiček MAGURA ENDURANCE lze po omytí brzdovým čističem opět dosáhnout jejich původní brzdné síly jako před potřísněním. U ostatních typů se dosáhne více či méně uspokojivého výsledku. Za pokus to však (před jejich vyhozením) určitě stojí.

Zdroj: bike


Hydraulický olej × brzdová kapalina

V současné době se používá buď hydraulický olej (Magura, Shimano) nebo klasická brzdová kapalina (ostatní výrobci). Hydraulický olej má výhodu hlavně v nenavlhavosti pročež není nutná jeho výměna v pravidelných intervalech a lépe se s ním pracuje při servisních úkonech (plnění apod.). Další asi méně významnou výhodou je jeho přívětivost k životnímu prostředí. Klasická brzdová kapalina má oproti oleji vesměs vyšší bod varu a nižší tepelnou roztažnost. K jejím nevýhodám patří již zmíněné stárnutí (nutná pravidelná výměna po jednom roce) a toxicita.

Ještě pár upozornění:
Brzdových kapalin existuje řada typů, které se povětšinou nesmí míchat. Doporučuje se používat jen brzdová kapalina předepsaná výrobcem a do systémů pro hydraulický olej se brzdová kapalina nesmí použít protože hrozí poškození těsnicích prvků!

Zdroj: bike


Aby se gripy neprotáčely

Montáž gripů s pomocí brzdového čistice ve spreji zaručí jejich naprostou pevnost. Stejným prostředkem je lze i snadno demontovat.

Zdroj: bike